Domy živlů

Jednou ze základních myšlenek projektu bylo vytvořit prostor, v němž budou návštěvníci moct pocítit co největší klid, soulad, ocenit krásu originálních designových a uměleckých prvků a nechat se jimi inspirovat. V tomto duchu byly navrženy i Domy živlů rozmístěné v Zahradě. Jsou postaveny z přírodních materiálů, podle konceptu “nového” způsobu bydlení na pomezí domu a zahrady. Stavby jsou kompaktní, bez chodeb a mnoha oddělených místností, což kromě navození pocitu sounáležitosti umožňuje ušetření prostoru i peněz na vytápění, které tak funguje prostřednictvím akumulačních kamen na dřevo - bez dalších rozvodů tepla. Tento koncept bydlení člověku rozšiřuje životní prostor, přibližuje ho k zpět přírodě a navrací jej k velmi přirozenému způsobu života - soužití více osob ve vzájemně se podporující komunitě. Jednotlivé domy nesou názvy příslušných živlů i jejich typické vlastnosti. 

Dům vody

Dům Vody je důležitým motivem vodních lázní Zahrady čtyř živlů. Voda očišťuje, léčí, harmonizuje a podle současných vědeckých výzkumů je také významným nosičem informací. Je to systém sdílení, jednoty a celistvosti povrchu planety Země. Je to život sám. 

Dům je vytvořen z vody a betonu a jeho tvar vychází z ulity, která souzní s prouděním vody. Po vstupu do domu lze spirálově uspořádaným prostorem dojít k vnitřním lázním s bazény, vířivkami a saunami. Ve středu ulity je vybudována laguna s koupacím jezírkem sloužící jako terapeutická místnost pro speciální koupele dětí, masáže a další účely. Dům Vody mohou nadšeně využívat jednotlivci, skupinky více osob, děti nebo třeba novomanželé jako jedinečné místo pro strávení svatební noci.

Dům země

Letní centrála všech aktivit a stavba dokonale začleněná do zahrady - to je Dům Země, jejíž živel ztělesňuje čistou přírodu, živoucí planetu, biosféru a také bytost, která nás zplodila a živí naše tělo. 

Dům Země nás učí žít v otevřeném venkovním prostoru, pěstovat, poznávat, zpracovávat a uchovávat plody zahrady, kontrolovat odpad a nakládat s kompostem. Přízemní prostor slouží k uchovávání potravin, venkovní část jako zahradní dílna pro jednoduché řemeslné činnosti, centrální venkovní kuchyně, komunitní pec na chleba a jídelna. Součástí terasy je také vodní atrium s jezírkem a je koncipována jako místo pro setkávání, přednášky, letní divadlo či improvizovanou restauraci. Na střeše domu se nachází bylinková zahrada s možností posezení.

Dům ohně

Dům Ohně je srdcem komunity celého projektu. Jeho živel vnímáme jako podstatu života, zdroj bytí, teplo, lásku, lidství. Je symbolem transformace a alchymie. 

Je to dům společenský, komunitní, určený pro setkávání - dům rodinného a kmenového krbu. Živel Ohně je zde zdůrazněn velkými kamny se sporákem a pecí umístěné v jeho středu. Dům slouží jako středisko domácího vzdělávání, zázemí pro semináře, workshopy a jiné větší akce. Ve jeho společných prostorách lze ve dvou podlažích ubytovat až 16 osob, paletkovými kamny je poté vytápěn bazén a wellness v Domě Vody. Jeho součástí bude také unikátní geodetická kopule a skleník.

Dům větru

Nejvyšší a nejvýše položený dům je zasvěcen živlu Větru/Vzduchu. Tento živel pro nás symbolizuje vířivou spirálu, prostor a myšlenky, spojení Nebe se Zemí, otevírání vědomí a poznání.

Suterén domu tvoří velká jeskyně obklopená betonovými opěrnými zdmi - indiánský obřadní prostor Kiva. Jedná se o ztemnělý nezateplený prostor s možností úplného zatmění, s jezerem podpovrchové nebo dešťové vody v kamenném poli, z jehož valounů je zároveň vytvořený interiér jeskyně. Díky jedinečné atmosféře, instalaci artefaktů rozšiřujících lidské vědomí a speciálnímu osvětlení je Dům Větru vynikajícím místem pro různé společenské a meditační příležitosti, ceremonie, pobyty ve tmě a jakékoliv hlubší rozjímání či terapie menšího kolektivu. Patro poté slouží jako pracovna, učebna, ubytovací prostor pro lektory a jeho terasa také jako rozhledna.