Prostor pro meditaci

Zahrada je koncipována tak, aby sloužila jako příkladné zázemí pro chvíle zklidnění a meditace. Díky její rozlehlosti a množství nejrůznějších zákoutí, která jsou navíc zasazena do kouzelného souzvučného prostředí přírody, mohou návštěvníci kdykoliv najít ideální místo pro rozjímání.

Naším cílem není ohromit co největší množství lidí, ale zprostředkovat příležitost pro hlubší ponor do sebe, podpořit proces probouzení a vytváření nového úhlu pohledu na život jedincům, které si Zahrada přitáhne. V jejích prostorách tak nebudete rušeni davy osob a turistů a rozptylováni od vašeho záměru.

Na meditační praxi jsou zaměřeny také semináře a další aktivity organizované v Zahradě. Domy živlů, jejich terasy a přilehlé okolí poskytují ideální prostor pro uskutečňování kolektivních meditací a dalších činností a setkání, jejichž záměrem je zklidnit mysl, pohroužit se do sebe a získat požadované vhledy jak v rovině osobní, tak obecnější.