Architektura

V souladu se záměrem vytvořit prostor, který bude na návštěvníky působit inspirativně, harmonicky a nabídne co největší potenciál pro semináře, workshopy a další aktivity zaměřené na seberozvoj a celkovou regeneraci, byl kladen velký důraz na architektonické pojetí celého prostoru Zahrady. V její horní části v kamenné jeskyni teče pramen vody, který níže protéká soustavou osmi jezírek umístěných podle principů posvátné geometrie a fraktality.

meditace

Meditace je vstupní branou k sebepoznání, napojení se na své skutečné já a objevení své podstaty a vnitřní síly. Je to prostředek ke spokojenému prožívání života, hlubokému klidu, nadhledu při řešení obtížných životních situací a správnému rozhodování při hledání naší autentické cesty. Proto je meditace jedním z pilířů Zahrady živlů, která pro ni poskytuje dokonalé zázemí.

Bioprodukce

Důležitou součástí Zahrady živlů je ekofarma, v rámci které produkujeme jak rostlinné, tak živočišné výrobky. Ty je možno zakoupit přímo v areálu Zahrady živlů. Klademe velký důraz na přirozený způsob pěstování plodin i chov zvířat a ryb, správnou péči o půdu a respektování místních podmínek a tradic.

Regenerace Těla a Duše

Hlavními úkoly celého projektu Zahrady živlů jsou napomáhat probouzení lidí a vytváření nového úhlu pohledu na člověka a jeho život na Zemi, na životní prostředí, přírodu a existenci. Věříme, že těchto cílů lze nejlépe dosáhnout za předpokladu, že jsou tělo i duše člověka v souladu a je jim dopřáno se zastavit, odpočinout a nabrat síly ve vhodném prostředí. Inspirativním přístupem či vedením v rámci nejrůznějších individuálních i skupinových aktivit lze tyto procesy ještě podpořit.

Detox

V procesu uzdravování je důležité očišťovat se jak mentálně, prováděním duševní hygieny, meditace a dalších technik, tak fyzicky, pomocí nejrůznějších detoxikačních metod. V Zahradě se proto zaměřujeme na oba tyto aspekty očisty a nabízíme návštěvníkům příležitost komplexního detoxu.

Práce s vodou

V horní části areálu se nachází kamenná jeskyně s léčivým vodním pramenem z hloubi krkonošských hor. Ten níže protéká soustavou jezírek, rozmístěných podle principů posvátné geometrie a fraktality. Fraktály jsou všude kolem nás a dávají nám možnost spatřit jakýsi kód stvoření, kterým se řídí celé vesmíry i naše myšlenky. Voda je přirozený zdroj života na naší planetě a nosič informací, proto ji v našem Vodním díle nabíjíme energií srdce a obohacujeme o nové a pozitivní informace pomocí krystalů různých nerostů i posvátných symbolů. Voda nabitá silnou pozitivní energií vám do těla doslova vlije novou životní energii. Přijďte k nám vodu ochutnat a pocítit na vlastní kůži její léčivý potenciál.