O zahradě živlů

Zahrada živlů je unikátní projekt zasazený do panenského prostředí krkonošské přírody, který nabízí pestré možnosti vyžití s jasným záměrem - navrácení se k přirozenému stavu klidu a spokojenosti, harmonii, sebepoznání a uzdravování těla i ducha.  Jeho součástí je ekofarma, soustava propojených jezírek, jedinečné stavby z přírodních materiálů zasvěcené čtyřem živlům, okrasná i plodivá zahrada, wellness, či lesní školka. Celý areál slouží jako transformační a inspirativní prostor, léčebné lázně a místo napomáhající probouzení lidí a vytváření nového pohledu na člověka a jeho život na Zemi, na životní prostředí, přírodu a existenci. Prostor a objekty v celém areálu - stavby, zahrada i vodní uspořádání byly navrženy a vybudovány s maximálním respektem k přírodě, dle principů udržitelnosti a soběstačnosti a rovněž se záměrem učinit zahradu harmonickým, energeticky nabitým místem. Tohoto potenciálu lze využívat při meditacích, praktikování jógy a dalších relaxačních i seberozvojových aktivitách. Věříme, že vyskytuje-li se člověk v harmonickém prostředí obklopeném přírodou, jíž je neoddělitelnou součástí a která je zdravá, prosperující a s láskou opečovávaná, může snáze docházet k přirozenému procesu uvádění se do souladu a sebeléčení.

Pilíře zahrady

Koncept Zahrady živlů stojí na šesti základních pilířích, které vycházejí z našich cílů - zprostředkovat návštěvníkům pobyt v místě s transformačním potenciálem, v němž zažijí pocit souladu s přírodou, komunitou lidí a v neposlední řadě sami se sebou a svou vlastní podstatou a kde všechny prvky fungují ve vzájemné harmonii, udržitelně a ekologicky. Jsou jimi meditace, regenerace těla a duše, bioprodukce, architektura, práce s vodou a detox. 

Domy živlů

Jednou ze základních myšlenek projektu bylo vytvořit prostor, v němž budou návštěvníci moct pocítit co největší klid, soulad, ocenit krásu originálních designových a uměleckých prvků a nechat se jimi inspirovat. V tomto duchu byly navrženy i čtyři Domy živlů rozmístěné v Zahradě - Dům Vody, Dům Ohně, Dům Země a Větru/Vzduchu.

Lesní školka

Živlová zahrada slouží také jako zázemí pro lesní školku, která je blízce propojena s naší ekofarmou a děti tak mohou trávit čas se zvířaty, pozorovat jak žijí a aktivně se zapojovat do péče o ně. Přilehlé okolí zprostředkovává nepřeberné množství zajímavých vjemů a děti v něm mají možnost poznat a pochopit přírodní zákony. Zakládáme si na respektujícím přístupu a dětem poskytujeme dostatek prostoru pro samostatné vytváření programu dle jejich individuálních potřeb a zájmů.

Věda

Prostor Zahrady slouží také jako zázemí pro aktivity spojené s vědou a výzkumem. Voda ve svém dosud zcela neprobádaném potenciálu je zde zkoumána a upravována pomocí nových technologií. Filtrace vody, její obohacování, ale také kvantová fyzika, kimaskop a další zajímavé fenomény a poznatky jsou tématy u nás pořádaných konferencí či vědeckých sympozií. 

Naše vize a cíle

Zahrada slouží jako útočiště pro všechny, kteří v daný okamžik cítí, že jim její síla a potenciál mohou být nápomocni na jejich transformační cestě, při navracení se ke své podstatě, smyslu a pro získání důležitých vhledů. Rovněž vítáme ty, které koncept Zahrady živlů zaujal a rádi by se stali jeho součástí. Pokud cítíte, že byste mohli projekt posouvat vpřed a rezonujete s jeho záměry, neváhejte nás kontaktovat nebo navštívit. 

Jedním z hlavních cílů projektu, stanoveným na samotném začátku, bylo vybudování ekovesničky se stavbami z přírodních materiálů, jako jsou hlína, dřevo, sláma či konopný beton, která bude disponovat vlastní zemědělskou produkcí a dosáhne co nejvyšší míry soběstačnosti. V současnosti již v rámci naší ekofarmy produkujeme s využitím aquaponie a permakultury kvalitní rostlinné i živočišné potraviny, v budoucnu bychom rádi pokračovali tvorbou drobných rukodělných výrobků, např. proutěných košíků, přírodních mýdel a dřevěného nábytku. Na půdě ekovesničky se chceme vracet k přirozenému modelu života - v komunitě, s důrazem na léčení, terapii, obnovu, holistickou výuku a volnočasové aktivity a celkově ke kořenům lidství, lásce, zdraví, radosti a spokojenosti. 

Možnosti využití prostorů Zahrady plánujeme nadále rozšiřovat a organicky, na základě nacítění se na přítomnost, přizpůsobovat potřebám společnosti v souladu s jejím aktuálním transformačním potenciálem. Postupně bychom, vzhledem k přítomnosti vody s potenciálem spádu, v Zahradě rádi instalovali vodní mechanismy jako vodotrysky, mlýnky, sprchy, pítka pro ptáky atd. a také další umělecká díla, která budou dotvářet souladný estetický dojem a povznášet ducha.