Rekreace a wellness

Významnou součástí celého konceptu Zahrady živlů je její fungování jako léčebné lázně, místo pro relaxaci, hlubokou regeneraci a wellness. Tento záměr vykrystalizoval přirozeně s ohledem na velký důraz, který na vodní živel v Zahradě klademe a na potenciál přinášený léčivým pramenem umístěným přímo v Zahradě, sloužícím jako zdroj vody pro její podstatnou část. Již samotný pobyt v Zahradě živlů působí díky přírodě, do které je zasazena, kterou je přímo obklopena a vytváří i naprostou většinu zázemí a vybavení v Zahradě, relaxačně a harmonicky. Pro dokonalý odpočinek a uvolnění si vyberte některý z našich níže uvedených wellness balíčků. 

Do nabídky rekreačních a wellness aktivit v Zahradě živlů patří například

Sauny

Masáže

Bazény

Vířivka

Pití léčivé vody z pramene

Otužování ve studnách

Exkurze po zahradě

Agroturistika

Jízda na koni